1. Anasayfa
  2. Konular

AYT Konuları ve Soru Dağılımı

2024 YKS'ye hazırlanan öğrenciler için İkinci YKS Oturumunda yapılacak Alan Yeterlilik Testinde (AYT) hangi konuların sorulacağına ve bu konuların soru dağılımına dair detaylı bir açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

AYT Konuları ve Soru Dağılımı
0

AYT Matematik Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Temel Kavramlar 12232
Sayı Basamakları --3--
Bölme ve Bölünebilme -1---
EBOB – EKOK ---11
Rasyonel Sayılar-----
Basit Eşitsizlikler -111-
Mutlak Değer-11--
Üslü Sayılar --11-
Köklü Sayılar -----
Çarpanlara Ayırma ----1
Oran Orantı-----
Kümeler ve Kartezyen Çarpım -1211
Mantık41-11
Fonksiyonlar 22222
Polinomlar12211
2.Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1-112
Parabol 1111-
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom 22323
Trigonometri 33454
Karmaşık Sayılar 112--
Logaritma 23312
Diziler 11211
Limit 22-22
Türev 44-34
İntegral 44-44

AYT Geometri Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Doğruda ve Üçgende Açı 1-1-1
Özel Üçgenler 2-2--
Açıortay – Kenarortay -----
Üçgende Alan Benzerlik -----
Açı Kenar Bağıntıları -1---
Çokgenler 121--
Özel Dörtgenler 1----
Çember ve Daire 12232
Noktanın Analitiği --121
Doğrunun Analitiği 21121
Dönüşüm Geometrisi 111-1
Katı Cisimler11112
Çemberin Analitiği 1--11

AYT Edebiyat Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Anlam Bilgisi 44636
Dil Bilgisi -----
Metinlerin Sınıflandırılması -----
Şiir Bilgisi 33323
Edebi Sanatlar 11122
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi -1111
Halk Edebiyatı 12221
Divan Edebiyatı 53464
Tanzimat Edebiyatı 32121
Servet-İ Fünun Ve Fecr-İ Ati Edebiyatı 11211
Milli Edebiyat11111
Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 45233
Edebiyat Akımları 11111

AYT Tarih Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Tarih ve Zaman 11111
İnsanlığın İlk Dönemleri11111
Orta Çağ’da Dünya -----
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası 32212
İslam Medeniyetinin Doğuşu 11211
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 11131
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi -1--1
Beylikten Devlete Osmanlı 211-3
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler --1-1
Dünya Gücü Osmanlı 21-1-
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı ---11
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti --111
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı -221-
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) 1--1-
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ---1-
Sermaye ve Emek -11--
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 3421-
İnkılap Tarihi Tüm Konular -----
Milli Mücadele 13445
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı 22231
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya 1----
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya 1---2
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya 1----
Soğuk Savaş Dönemi -----
Yumuşama Dönemi -----
Küreselleşen Dünya -----

AYT Coğrafya Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
İklim ve Yer Şekilleri 112--
Coğrafi Konum 2----
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri -----
Harita Bilgisi 1----
İç ve Dış Kuvvetler -3334
Ekosistem 112--
Nüfus Politikaları 41--1
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme 11112
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar -11-1
Göç ve Şehirleşme 42132
Türkiye Ekonomisi 1-111
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri ---11
Küresel Ticaret -2-1-
İlk Uygarlıklar -211-
Küresel ve Bölgesel Örgütler -211-
Ülkeler Arası Etkileşimler -1-1-
Bölgeler ve Ülkeler 11224
Çevre ve Toplum -1331

AYT Felsefe Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Felsefe ve Bilim 1----
Bilgi Felsefesi 12-11
Varlık Felsefesi 112--
Ahlak Felsefesi ---11
Din Felsefesi --1--
20. Yüzyıl Felsefesi ---11
Mantığa Giriş 11211
Klasik Mantık 22111
Mantık ve Dil ---11
Psikoloji Bilimini Tanıyalım-13--
Psikolojinin Temel Süreçleri -1-11
Öğrenme Bellek Düşünme 21-11
Ruh Sağlığının Temelleri---11
Sosyolojiye Giriş -1-11
Birey ve Toplum112--
Toplumsal Yapı1-1--
Toplumsal Değişme ve Gelişme 1--11
Toplum ve Kültür -1-1-
Toplumsal Kurumlar 1---1

AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Allah, İnsan İlişkisi ---1-
Dünya ve Ahiret-----
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed 211--
Kur’an’da Bazı Kavramlar -211-
Kur’an’dan Mesajlar 111-1
İnançla İlgili Meseleler --111
Yahudilik ve Hristiyanlık----1
İslam ve Bilim -1213
Anadolu’da İslam ---1-
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar ve Mezhepler -2-1-
Güncel Dini Meseleler -----
Hint ve Çin Dinleri 11---

AYT Fizik Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Vektörler ----1
Bağıl Hareket -11--
Newton’un Hareket Yasaları 1-1-1
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket -----
Atışlar 1111-
İş, Güç ve Enerji II --11-
İtme ve Momentum 111-1
Kuvvet, Tork ve Denge 1111-
Kütle Merkezi -----
Basit Makineler ----1
Elektrik Alan ve Potansiyel 1112-
Paralel Levhalar ve Sığa -----
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet---11
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler 22211
Çembersel Hareket 11211
Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum -11-1
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları 1--1-
Basit Harmonik Hareket11111
Dalga Mekaniği ve Elektromanyetik Dalgalar 11111
Atom Modelleri -----
Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği ----1
Radyoaktivite 11-1-
Özel Görelilik ----1
Kara Cisim Işıması -----
Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı 11-11
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları11-11

AYT Kimya Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Kimya Bilimi-----
Atom ve Yapısı-1---
Periyodik Sistem 1--1-
Kimyasal Türler Arası Etkileşim -----
Kimyasal Hesaplamalar --2-1
Modern Atom Teorisi 11111
Gazlar 11111
Sıvı Çözeltiler 11222
Kimyasal Tepkimelerde Enerji 11111
Kimyasal Tepkimelerde Hız 11111
Kimyasal Tepkimelerde Denge --111
Asit-Baz Dengesi 1211-
Çözünürlük Dengesi ----1
Kimya ve Elektrik22322
Organik Kimya 43133

AYT Biyoloji Soru Dağılımı

Konu Adı2018 Soru Dağılımı2019 Soru Dağılımı2020 Soru Dağılımı2021 Soru Dağılımı2022 Soru Dağılımı
Sinir Sistemi1----
Endokrin Sistem -111-
Duyu Organları --1-1
Destek ve Hareket Sistemi 1--11
Sindirim Sistemi -11--
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi 11111
Solunum Sistemi-1111
Üriner Sistem 111--
Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim----1
Komünite ve Popülasyon Ekolojisi 2-222
Nükleik Asitler -11--
Genetik Şifre ve Protein Sentezi31222
Canlılık ve Enerji ----1
Fotosentez ve Kemosentez 11111
Hücresel Solunum -111-
Bitki Biyolojisi 23-22
Canlılar ve Çevre 11-1-

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir